Phương thức thanh toán

   a, Thanh toán ngay: thanh toán bằng tiền mặt ngay khi nhận hàng hoặc chuyển khoản trước khi giao hàng theo thông tin Tài khoản dưới đây:

*     THÔNG TIN TÀI KHOẢN:

Ø  Tài khoản Công ty:

-         Tên Tài khoản: CÔNG TY TNHH TM DV ĐẠI GIA KHANG

-         Số Tài khoản: 007.100.099.0478

-         Ngân hàng Vietcombank (VCB) CN TP. HCM

 

Ø  Tài khoản Cửa hàng:

-         Tên Tài khoản: HỘ KINH DOANH GIA KHANG

-         Số Tài khoản: 007.100.103.3864

-         Ngân hàng Vietcombank (VCB) CN TP. HCM

 

Ø  Tài khoản Cá nhân:

-         Tên Tài khoản: NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP

-         Số Tài khoản : 007.100.355.0094

-         Ngân hàng Vietcombank CN TP. HCM

-         Số Tài khoản :

-         Ngân hàng Đông Á CN TP. HCM

 

b, Công nợ : có sự thỏa thuận trước của hai bên về thời hạn và hạn mức nợ (ký Hợp đồng Nguyên tắc)

Ms. Điệp

0903 105 455

vppgiakhang@gmail.com